Noutati / News‎ > ‎

Lansare carte : „Negocierea edificatoare” de Constantin AZ Ciurel

postat 26 nov. 2013, 13:29 de Mediatori Negociatori   [ actualizat la 17 feb. 2014, 09:44 ]
Lansarea cărții are loc Vineri 28 februarie, la orele 15.30, la Librăria Mihail Sadoveanu din București, Bulevardul Magheru, nr.6-8.
Lasarea în mediul universitar va avea loc la începutul Colocviului „De ce este necesară asimilarea abilităților de comunicare și a celor de negociere de către viitorii practicieni din domeniul juridic”.
Colocviul va avea loc la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, sediul din Splaiul Unirii, miercuri 5 martie, la orele 17.45.

        
                                   https://sites.google.com/site/negociereedificatoare/

Până la începutul anii ’90, în teorie erau trei tipuri de negociere: negocierea distributivă, cea integrativă și cea principială.

Odată cu dezvoltarea societății umane, cu globalizarea acesteia și constatând efectele dezastruoase pe care unele negocieri
le-au avut asupra comunităților umane și asupra mediului ambiant, a apărut necesitatea evaluării efectelor oricărei negocieri asupra mediului natural și a comunității umane în care respectiva negociere își va reverbera efectele. Din această cauză a apărut, ca o necesitate vitală, negocierea edificatoare/creative negotiation.
Dacă în negocierea distributivă fiecare participant dorește să câștige în detrimentul celorlalți și negocierea integrativă pune
față-n față părți care-și respectă reciproc aspiraţiile şi interesele, iar în negocierea principială părţile încearcă să rezolve fondul disputei în mod obiectiv, conform unor principii de negociere, în negocierea edificatoare pe lângă facilitățile și beneficiile negocierii principiale, se rezolvă fondul disputei ținându-se cont în mod obligatoriu de interesul comunității în care negocierea va produce efecte. Astfel pe lângă definirea intereselor comune, părțile vor defini și interesul comunității, iar atunci când caută împreună soluţiile teoretice, stabilesc și măsurile necesare pentru punerea lor în practică fără a leza interesul comunitar/social.

Un negociator edificator deține instrumentele și tehnicile necesare spre a materializa şansa unui câştig, dar mult mai important, îmbunătățirea relaţiilor cu ceilalți parteneri și, în plus, încheierea unui acord care să fie acceptat și susținut de comunitatea în care acesta își va produce efectele.
Negocierea edificatoare lasă deoparte vechile metehne ale „negocierii agresive” cu ale sale principii „eu să câștig, iar tu să pierzi”, reedificând spațiul negocierii astfel ca toate părțile să câştige împreună fără a comunitatea umană, interesul general.
Negocierea edificatoare este un produs al finalului de secol XX pentru secolul XXI. Ea include descoperirile mai multor domenii și mai multor cercetări interdisciplinare, apelând la logică, comunicare, teoria argumentării, analiză tranzacţională, ș.m.a.
Negocierea edificatoare a redefinit noţiunile de bază ale negocerii, raportându-le permanent la dimensiunea globală a negocierii și la efectele acesteia asupra mediului natural și comunității umane.
Un negociator edificator are permanent în vedere cutumele socio-culturale ale comunității în care negocierea își va produce efectele, mediul natural asupra căruia se vor repercuta prevederile acordului și acceptul comunității umane în care se vor desfășura activitățile din respectivul acord.
Capacitățile negociatorului edificator îl fac pe acesta indispensabil în această lume a afacerilor globale, pentru oricare dintre palierele operaționale, de la producător și distribuitor la importatori-exportatori și de la multinaționale până la rețelele naționale de comerț en-detail sau „cash & carry”.
Pentru a fi negociator edificator este nevoie de har, înainte de a dobândi prin formare, învăţare și experienţă abilitățile necesare. Tocmai datorită acestui har, fără de care poți deveni un bun practician, dar niciodată un profesionist creator, profesia de „negociator edificator” este privită ca una de elită în afaceri, diplomaţie, asistență socială și politică.
Negociatorul edificator utilizează instrumentele comunicatorului și pe cele ale specialistului în relații publice, ținând cont permanent de rolul său de reprezentat al interesului general, susținând astfel în timpul practicării profesiei un adevărat recital pluridisciplinar.
Comments